Pengikut

Senin, 29 November 2010

Jumat, 26 November 2010

Keutamaan dari Ilmu


"dudukmu sesaat dalam majlis ilmu tanpa membawa pena dan juga tidak menulis satu hurufpun itu lebih baik bagimu daripada membebaskan 100 budak, dan melihatmu wajah ulama itu lebih baik bagimu daripada 1000 kuda yang kau shodaqohkan dijalan Allah, dan ucapan salammu kepada ulama itu lebih baik bagimu daripada ibadah 1000 tahun."

“satu ilmu fiqih dan meninggalkan perkara haram lebih berat bagi syaithon daripada
1000 orang ibadah yang bersungguh-sungguh lagi bodoh yang takut kepada Allah"

"keutamaan ulama dibanding ahli ibadah itu seperti keutamaan bulan purnama dimalam hari dibanding bintang-bintang"

"barangsiapa berangkat untuk belajar ilmu, maka baginya pengampunan sebelum ia berjalan"

"muliakanlah ulama karena sesungguhnya mereka di sisi Allah itu orang-orang yang mulia yang harus dimuliakan"

"barangsiapa melihat wajah ulama sesaat kemudian gembira karenanya, maka Allah akan menciptakan dari penglihatan itu seorang malaikat yang memintakan ampun kepadanya sampai hari qiamat"

"barangsiapa memuliakan ulama maka ia memuliakan aku(nabi), barang siapa memuliakan aku maka ia memuliakan Allah, barangsiapa memuliakan Allah maka tempatnya adalah surga"

" Tidurnya ulama itu lebih utama dari pada ibadahnya orang bodoh"

"barangsiapa belajar satu bab dari ilmu kemudian mengamalkan sebabnya atau tidak mengamalkan sebabnya, maka baginya lebih utama daripada sholat 1000 rokaat karena berbakti kepada Allah"

"barangsiapa berkunjung ke ulama maka ia seperti berkunjung kepadaku(nabi), dan barangsiapa bersalaman dengan ulama maka ia seperti bersalaman denganku, dan barangsiapa duduk bersama ulama maka ia seperti duduk denganku di dunia, dan barangsiapa duduk denganku di dunia maka aku akan mendudukkannya denganku di hari qiamat"

"saya adalah hamba dari orang yang mengajar saya walaupun 1 huruf, bila ia berkehendak untuk menjualku, silakan, bila ia berkehendak untuk memerdekakanku, silakan, jika bila ia berkehendak untuk tetap menjadikanku budak, silakan"

"barangsiapa menginginkan anaknya menjadi alim maka bersungguh-sungguhlah menjaga, memulyakan, mengagungkan dan memberikan shodaqoh kepada orang-orang alim fiqih"

"barangsiapa yang tidak mengagungkan ilmu setelah seribu kali seperti menngagungkannya saat pertama kali maka ia bukan ahli ilmu"

"ulama memilki derajat diatas orang mu'min 700 derajat, dimana jarak antara 2 derajat
500 tahun"

"barangsiapa menginginkan menjaga ilmu maka tetapkanlah 5 perkara, pertama sholat malam walaupun 2 rokaat, kedua melanggengkan wudlu, ketiga taqwa di saat sepi dan ramai, keempat makan karena taqwa bukan karena syahwat, kelima syiwak"

"tidak ada seorang mu'min yang bersedih atas kematian orang alim kecuali Allah menulis baginya pahala 1000 orang alim dan 1000 syahid"

"akan datang zaman dimana umatku lari menjahui ulaama' dan fuqoha', maka Allah akan mendatangkan 3 perkara, pertama diangkat keberkahan dari pekrjaannya, kedua akan diberikan pemimpin yang zolim yang memerintahnya, ketiga keluar dari dunia tanpa membawa iman"

"tinta ulama' akan ditimbang di hari qiamat dengan darah syuhada', maka lebih berat tinta ulama' dari pada darah syuhada'"

"sesungguhnya Allah, para malaikatnya, ahli langit dan bumi sampai semut di liangnya dan ikan di lautan mendoakan kebaikan untuk orang mengajar manusia"

"sesungguhnya Allah menjadikan bani Adam atas 8 perkara, 4 hal bagi ahli ssurga yaitu wajah yang cantik, lisan yang fasih, hati yang bersih, tangan yang ringan, 4 hal bagi ahli neraka, yaitu: wajah yang merengut, lisan yang jelek, hati yang keras, tangan yang bakhil"

"pondasi dunia ada 4, pertama ilmu para ulama', kedua adilnya umaro', ketiga dermawannya orang kaya, keempat doanya orang fakir"

"barangsiapa menafkakan satu dirham untuk mencari ilmu maka seperti ia menafkakan semisal gunung uhud dari emas yang kemerahan di jalan Allah"


"Shodaqoh itu menutup 70 pintu kejelekan, shodaqoh itu terdiri atas 4 wajah, wajah pertama dibalas 10x, kedua 70x, ketiga 700x, keempat 7000x, adpun yang pertama di balas 10x adalah shodaqoh yang diberikan kepada orang fakir,kedua di balas70x adalah shodaqoh yang diberikan kepada sanak, ketiga di balas 700x adalah shodaqoh yang diberikan kepada teman, keempat di balas 7000x adalah shodaqoh yang diberikan kepada orang yang mencari ilmu"

Dikutip dari:http://mohmakhrus.blogspot.com/2010/06/keutamaan-ilmu.html
»»  READMORE...